Todistetusti ympäristöystävällinen

Noudatamme toiminnassamme kansainvälistä ympäristöstandardia ja kunnianhimoinen tavoitteemme on 0 kg kaatopaikkajätettä.

Yritystoimintamme ekologisuutta auditoidaan tarkasti ja meille on tärkeää, että jokapäiväiset tekomme täyttävät ympäristön kannalta merkittävät laatukriteerit.

Osoituksena toimintamme ympäristöystävällisyydestä meille on myönnetty oma yrityskohtainen ISO 14001 –sertifikaatti, joka myönnetään vain puolueettoman tahon tarkastamille yrityksille.

Kehitämme jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa

Canon Business Center -ketjun jäseninä toimintamme on vastattava ketjun vaatimuksia, joihin kuuluu myös ympäristönäkökohtien huomioiminen. Canon on panostanut tuotekehityksessään ympäristöystävällisyyteen, kuten erilaisiin energiaa säästäviin ratkaisuihin.

Käytössämme on lisäksi maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, ISO 14001, joka auttaa meitä parantamaan jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa. Kokonaisvaltainen ISO 14001-järjestelmä sisältää ohjeistuksia strategisesta suunnittelusta tuotteiden koko elinkaaren tarkasteluun. Ympäristöpäällikkömme Mika Ollonen on laatinut ISO 14001 –standardin vaatimusten pohjalta Polar Officelle oman ympäristökäsikirjan, joka on luettavissa toimistollamme.

Puolueeton sertifiointiyritys SGS tarkistaa vuosittain, että Polar Officen toiminta vastaa ISO 14001 -standardin vaatimuksia. Olemme läpäisseet tarkastukset, ja meille on myönnetty yrityskohtainen ISO 14001 –sertifikaatti. Sertifikaatin saaminen kannustaa meitä toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ympäristönäkökohdat kokonaisvaltaisesti huomioiden.

Tutustu ISO 14001 -sertifikaattiin

Sertifikaatti.JPG